mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

NETOP NU:

 

byhuset-til-salg.dk

– Nyt byhus i Ærøskøbing gamle bydel til salg
– Vesteraas - et sted på øen

byhuset-anne-ørum.dk

– Et hus ta'r form, bog til gratis download
– Aktuelle noter

byhuset-jørn-ørum.dk

– Patterns for Housing, bog søger forfatter
– Akvareller fra rejsen

 

 

 

 

 

Søndergade, Ærøskøbing (foto/JØN)


Brogade, Ærøskøbing (foto/JØN)Vestergade, Ærøskøbing (foto/JØN)

 

Hus på Ærø til salg

- nyt byhus i Ærøskøbing gamle bydel

Et nybygget byhus i Ærøskøbings gamle bydel er til salg. Huset er opført 2004 og tegnet af arkitekterne Anne og Jørn Ørum-Nielsen til sig selv. Den køber, vi forestiller os, er måske en børnefamilie, kan være et par der forbereder deres otium, nogen der fjernearbejder fra øen eller nogen, der burde tale med erhvervskontoret om øens velkørende iværksætterkultur.

 

 

 

Hus på Ærø til salg

- stedet: Ærøskøbing

Her, hvor vi bor, bygges ingen metro. Tværtimod. Vejen er blind. Her er bomstille når fuglelivet undtages og bortset fra støjen fra en forbipasserende rytter, en løbers hilsen i forbifarten, den syngende lyd fra cyklernes dæk. Hen over dagen høres kirkeklokkerne og en tuden ved færgernes ankomst- og afgang. Biler? Jo, nogen har et ærinde eller holder lidt. Fra huset vifter stier ud i 3 retninger. Nordpå langs vandet til bykernen (500 meter ad Molestien), sydpå går stien langs vandet til Marstal (12 kilometer ad Øhavsstien) og østpå følger man et hjulspor (100 meter) over åbent land til bådebroen (kajak), et slæbested og en samling småjoller, der er forankret der. Desværre ingen blå flag.

Nationalpark? Ikke officielt, men reelt? Ja. Frilandmuseum? Nej. Det skal man andre steder hen for at finde. I Ærøskøbing er der meget mere at opleve end bare idyl og først fremmest er byen et enestående godt sted at bo. Ikke mindst interessant er det at opdage, hvordan det tætte bymønster ikke skaber ufrihed, men rige boligkvaliteter (lån på biblioteket: Ærøskøbing – idyl og lærestykke). Inden for 500 meter fra huset er der rådhus, friskole, bibliotek, færge (5 kvarter til Svendborg), supermarked og butikker – blandt andet.

 

 

 

Husets areal er 150 kvadratmeter i 2 etager, hvoraf de 50 kvadratmeter er i tagetagen. Af de 100 kvadratmeter i gadeplan ligger 40 kvadratmeter i en tilbygning – en smal længe i træ. Dette areal kan tjene som stue til boligen, men kan også skilles fra og er så velegnet til erhverv med egen indgang fra gaden, tekøkken og toilet. Der er 3 sydvendte og ugenerte gårdhaverum, et midt for huset ( ca 100 kvadratmeter) og et mindre langs hver af husets gavle. Grunden er udnyttet næsten fuldt ud (ca 70%) og grundstørrelsen 275 kvadratmeter. Fra alle hovedhusets rum er der kig til vandet, kun ikke fra bad/toilet.

En lokalplan sætter rammerne om vedligeholdelse og fornyelse i den gamle bydel. Hovedhuset har murede facader, der er tegl på taget og håndværket er i top. Også snedkerpartier er af højest mulig kvalitet, fremstillet specielt til huset af kernetræ og linoliebehandlet. Varmen til huset hentes fra det fælles byanlæg (vedvarende energi) og huset har egen masseovn. I stueetagen er der gulvvarme over alt. Huset har bredbåndstilslutning og er tilsluttet byens fællesantenne.

Hus på Ærø til salg

- huset: Bøssehage 12

 

Øhavet ved Ærøskøbing (JØN)


Ærøskøbing og Dejrø med Fyn i det fjerne (JØN)

 

Vesteraas

- et sted på øen

Stedet her er noget særligt. Gårdens beliggenhed i det ærøske kystlandskab er vigtig at nævne, det samme er de mange levesteder for truede arter – og også, at her levendegøres en landlig kulturhistorie ved det fine billede, gården
giver af bondeliv og -vilkår omkring århundredeskiftet 1800-1900. I øvrigt er gårdens jorder, sammen med den fredede Voderup Klint, en mosaik af naturelementer: vandhuller, rige på fredede og udryddelsestruede arter, mange kildevæld og bækken, kantet af asketræer og krat, tørre overdrev (vild timian) og fugtige enge (gøgeurt). Her er diger, skov, stenstrand, og mod havet, de stejle klinter.

Den blå gård drives af unge kræfter, der også, i fin overensstemmelse med arbejdet på gården, udfolder et udadvendt professionelt liv og man møder med Nils og Maja og de 3 døtre nogle af de rige muligheder, et ø-liv ved ø-havet rummer. Se www.vesteraas.dk

Se også www.ærø.dk der er øens fælles fortælling om ø-livet ved ø-havet. Afstanden fra øen til 'fastlandet' (Fyn) er 5 kvarter over havet – præcis tilstrækkeligt til, hos sig selv, derhjemme på øen, at kunne holde fast i det bedste, et liv kan tilbyde.

 

 

 

 

 

Illustration fra bogen: Et hus ta'r form (AØ-N)

Et hus ta'r form

- bog til gratis download

'Et opmærksomt naturtilhør' er en udfordring i nutiden og er også en appel, der gerne skulle indfange bogens læsere. Denne pointe illustreres i bogen blandt andet ved eksempler, hvor huse formes gennem en evolutionær proces – hvor husformer ved 'parringer' hen ad vejen får et stadigt mere sammensat afkom, rig i den arkitektoniske, funktionelle og æstetiske fremtræden. En selvindlysende sidegevinst er det, at den evolutionære formdynamik har bud til bygningsindustriel fremstilling, for uanset afvigelserne i husenes grundtyper er ganske få, udvikles, som 'avls'processen skrider frem, en frodigt varieret formdannelse.


Med bogens eksempler tegnes en verdensholdning frem, men bag ligger ingen hensigter om at introducere en ny tids standard for husbygningen, langt fra. Formålet er på samme tid at visualisere nogle værdier konkret: at arbejde med en figur som hus – og symbolsk: at trække opmærksomheden mod noget væsentligt i vestlig tænkemåde. Bogens kulturpolitiske grundholdning er, at man med arkitekturen giver svar på samfundets udfordringer og noget (kan) flyttes, når huseren ta'r form. I øvrigt kan bogens små 70 sider læses som en kulturøkologi og en dannelsesrejse, mens man undervejs opsamler den mest basale husbygningsøkologi. Bogen udkom 2010 og kan her downloades gratis.


C.V.: Bogen er forfattet af Anne Ørum-Nielsen, arkitekt, se Weilbachs Kunstnerleksikon

 

 

 

Download bogen her.
Fylder ca. 14 MB, og downloades som PDF.
Du skal bruge Adobe Reader 9.0 for at læse
bogen. Download gratis Adobe Reader her.

 

Aktuelle noter

 

PATTERNS FOR HOUSING

– bog søger forfatter

To bøger var under forberedelse, da Jørn Ørum-Nielsen døde 2006. Arbejdstitlen for den, der skal nævnes først, er: 'Patterns for Housing' og dens tema er universelle former for bosætning. Den faglige baggrund er forfatterens professionelle liv som arkitekt og underviser og det studiemateriale, der er hentet på rejser over det meste af Jorden. Nu afventer bogens færdiggørelse, at en forsker melder sig og viderefører arbejdet. Allerede publicerede bøger inden for bosætningstemaet fra Jørn Ørum-Nielsens hånd er 'Længeboligen – om langhuse, længehuse, huse på række og rækkehuse' (udgivet 1988) og 'Dwelling – at Home, in Community, on Earth' (udgivet 1996).


Den anden nævnte, aldrig færdiggjorte bog er 'Rejsens akvareller', der samler mange års undervisningsmateriale og hvorfra et lille udvalg af akvareller er hentet til hjemmesidens 'galleri'. De 2 akvareller, der ses her på siden, er fra studiebesøg i landsbyen Wuppertahl i Sydafrika – dobbelt studeret, både som bosætterhistorie og som motiv.


Oplægget til 'Patterns for Housing' følger sporet fra tidligere arbejder. Her har målet været at finde fælles og overordnede træk i dansk boligbyggeri gennem tiderne. Et spørgsmål, der stilles i det bredere, ikke afsluttede studie, er, om der kan trækkes linier til noget universelt, om urtyper findes og om der er universelle træk. I de danske studier vises en udvikling fra den forhistoriske boliglænge over middelalderens boderækker til vor tids tætte, lave rækkeboligkvarterer og det vises, at man i udvilkingen blandt hus- og boligtyperne finder en bearbejdning af de samme grundformer. Sammenfattende skal nævnes 3 af de vigtigste temaer i de tidligere studier: – afdækning af urtyper, urtypernes tilpasningsevne, deltagelsens og medvirksomhedens betydning.


C.V.: Om forfatteren, se Weilbachs Kunstnerleksikon

 

 

GALLERI

- akvareller fra rejsen

Jørn Ørum-Nielsens akvareller er en arkitekts akvareller, men samtidigt meget mere end en fagmands registrering af genstande, huse, byer. JØ-N’s akvareller er til sanserne og til glæden og de viser mediets evne til at medtage liv og poesi. Hen ad vejen vil der på hjemmesidens galleri blive givet et blik ind i akvarelværkstedet: hvordan gør man? Det sker på baggrund af materiale, JØ-N har udarbejdet til akvarelundervisning på arkitekskoler i USA og Danmark. Arkitektens særlige måde at håndtere akvarellen søges også indkredset. Og så vises en samling gode værker: landskaber, byer, croquis, portrætter, møder på rejsen.
Dele af teksten er hentet fra JØ-N's dagbogsoptegnelser.

 

 

REJSENS AKVARELLER
Nara, Japan. 2002

På rejse får man tilgodeset sit begær efter oplevelser. Omgivelserne er bestandig under forvandling og fornyer sig. Sanser man nyt, så tænker man nyt – til tider kan det være en næsten euforisk tilstand sådan at være i stadig bevægelse, at føle sig fritstillet. Fra tidlig morgen til sen aften har man i sin underbevidsthed, at alt kan ske, og man er sig tilstanden stærkt bevidst – man er ramt af vågenhed. Jeg vender hjem med fyldte skitse- og maleblokke og her er valgt nogle dagbogsblade ud, enten fordi de fortæller noget væsentligt om et interessant emne, eller fordi der er sket en udvikling i maleteknikken – en gevinst man får, når man er fokuseret og bare maler.

 

 

 

REJSENS AKVARELLER
Venedig, Italien. 2004

Man skal ikke mange skridt væk fra Venedigs hoved-strøg, før man havner i rene arbejderkvarterer med legende børn, hunde og katte og, som her, vasketøj til tørre i de snævre gaderum. Også i Firenze virker gaderne mellem de tæt sammenbyggede tre- og fire etages huse som dybe kløfter, netop her karakteristiske ved de markante og voldsomt overdimensionerede tagudhæng. Mens jeg maler, får jeg meget at vide om de lokales syn på verdenspolitikken, blandt andet (formidlet af en beruset herre), at det ikke er tilfældigt at Berlusconi, Bush og Bin Laden alle begynder med B. Alle tre er de store forbrydere!

 

 

 

REJSENS AKVARELLER
Burano, Italien. 2004

Til min store overraskelse var regattaens gondoler malede i strålende farver, som forklares med, at den enkelte båd signalerer sit tilhørsforhold til en af lagunens øer eller bykvarterer. Den lokale regatta-tradition rækker tilbage adskillige hundrede år, Venedigs magt og velstand var baseret på maritim styrke, og afgørende var derfor dygtige søfolk og roere. Skuet var flot, og det var ikke meget, jeg fik set til Buranos fiskerhuse. I en pause mellem løbene blev det dog til en enkelt akvarel af havnefrontens tætte række af huse, så karakteristiske ved de stærke kulører.

 

 

 

 

REJSENS AKVARELLER
Firenze/Venedig. 2004

Det er umuligt at komme på afstand af Firenzes domkirke, der enten opleves helt tæt på som høje, farvestrålende, marmorbeklædte murflader, eller fragmentarisk og i småbidder for enden af de smalle gader. Mit besøg i byen er kort. Venedig trækker: lyset dér, farverne, reflekserne på vandspejlet, flimmeret der sendes tilbage, alt det gør Venedig til en by, der er som skabt til at blive skildret i akvarel – denne transparente vandfarve, der lader det hvide papir lyse igennem, så farverne får en helt særlig gennemskinnelighed. Ved at søge kontrasterne, forenklingen, gøre farverne flydende, arbejde med vådt i vådt, lag på lag, ønsker jeg at undgå fortabelsen i detaljer og skildre lyset og atmosfæren. Svært!

 

 

 

 

 

 

 

BÅDEBYGGERIET

Sejladser, væddeløb, legende børn – akvareller fra noget eller af noget, der er i bevægelse, er særlige. Her fastholdes øjeblikket. Ellers er det stedet, der fæstnes til papiret. Men fælles for alle akvareller er et møde mellem den malende og 'et Andet' – man udfordres, øjnene er 'på stilke' og der samles stof til erindringen. Det sker også, at den malende interagerer med stedet, maler cafelatte-brunt ved den distræte forveksling med akvarelvandsglasset på cafébordet, eller man udfordres til at inkorporere den nedfaldne frugt, der har ramt papiret, eller er det klatten fra en fugl? Specielt akvarellerne fra byerne – med huse, facader, torve, gader og deres inventar, nærmer sig registreringen, men ikke ganske nøgternt, en ekstra dimension er med i akvarellens skildring, kald den en emotionel realisme, en altid personligt farvet og sanset gengivelse. Sandfærdig uden at være virkelighed.

 

 

MED SORTE SARA

Johannes er Sorte Sara's ejer. Johannes er født i Tyskland. Sorte Sara er en klinkbygget smakke, eg på eg, bygget et sted ved Øresundskysten i året 1903. Bådene, vi ser, er på vej til Dejrø (Døjr på ærøsk), en ø med et rigt fugleliv, kvier på græs om sommeren og en smuk bevoksning af gamle, fritstående tjørn. Vinden er agten for tværs, en god halvvind, båden løber seks knob. Penslens våde last modstår ikke presset, falder af på vejen eller lander formålløst på papiret og trækker dér sit tilfældige spor. 3 minutter er der til at få akvarellen på papiret, men indlevelsen i motivet bliver ikke mindre af den grund, skærpes tværtimod af bidraget fra vinden i ansigtet, farten, lyden af rebenes smeld mod masten, vandets brusen. Presset gør akvarellen godt. En presset akvarelmaler er en bedre akvarelmaler. Her henkastes, ved held, det sublime.

 

 

 

 

 

 

 


AKROPOLIS

Er udsigten fra Filopapou-bjerget ved Athen en gengivelse af virkeligheden – eller en illustration af den? Under alle omstændigheder upræcis, men tydeligvis er det heller ikke præcision, der søges her. Man tolker sit motiv. Man vælger. Bidrager og digter. Det er ikke virkeligheden, man er ude efter – det er en forståelse af den, en oversættelse. Akvarellen er præcis. Gengivelsen af virkeligheden ikke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BREVE FRA REJSEN

Maleren med akvarellen har en historie, der skal fortælles, en oplevelse han vil give videre – ligesom drengen med kameraet har det, når han deler hverdagens oplevelser på Facebook. Fælles er, at oplevelsen af at 'være der' smelter sammen med en fortælling om at 'være der'. Men hvor Facebookbrugeren i processen har en samtidighed som det afgørende – der er ikke nogen oplevelse, før oplevelsen er formidlet, ikke før den er rapporteret: oplevelse og formidling er ét – så er det for maleren anderledes. Fokus er her på frembringelsen, på skabelsesprocessen, på at give det oplevede en form – vel vidende at det, at oplevelsen sættes på papiret, vil ændre oplevelsen. Det sete forandres. Hos den der siden betragter, hvad maleren så, bliver det så igen til noget andet, udvikler sig nu et andet sted, muteres i en andens penselstrøg, omsættes til en andens æstetiske virksomhed, til rejsedrømme, drømme på bagtrappen – til en følelsesmæssig gave, til livslyst. Sådan er det.

 

 

 

 

 

NETOP NU:

 

byhuset-til-salg.dk

– Nyt byhus i Ærøskøbing gamle bydel til salg
– Vesteraas - et sted på øen

byhuset-anne-ørum.dk

– Et hus ta'r form, bog til gratis download
– Aktuelle noter

byhuset-jørn-ørum.dk

– Patterns for Housing, bog søger forfatter
– Akvareller fra rejsen