byhuset-til-salg.dk: PÅ LANDET. I BYEN. VED HAVET.


Ø-liv

 

Her, hvor vi bor, bygges ingen metro. Tværtimod. Vejen er blind. Her er bomstille når fuglelivet undtages og bortset fra støjen fra en forbipasserende rytter, en løbers hilsen i forbifarten, den syngende lyd fra cyklernes dæk. Hen over dagen høres kirkeklokkerne og en tuden ved færgernes ankomst- og afgang. Biler? Jo, nogen har et ærinde eller holder lidt. Fra huset vifter stier ud i 3 retninger. Nordpå langs vandet til bykernen (500 meter ad Molestien), sydpå går stien langs vandet til Marstal (12 kilometer ad Øhavsstien) og østpå følger man et hjulspor (100 meter) over åbent land til bådebroen (kajak), et slæbested og en samling småjoller, der er forankret der. Desværre ingen blå flag.

Nationalpark? Ikke officielt, men reelt? Ja. Frilandmuseum? Nej. Det skal man andre steder hen for at finde. I Ærøskøbing er der meget mere at opleve end bare idyl og først fremmest er byen et enestående godt sted at bo. Ikke mindst interessant er det at opdage, hvordan det tætte bymønster ikke skaber ufrihed, men rige boligkvaliteter (lån på biblioteket: Ærøskøbing – idyl og lærestykke). Inden for 500 meter fra huset er der rådhus, friskole, bibliotek, færge (5 kvarter til Svendborg), supermarked og butikker – blandt andet.